Terapia Gestalt

Czym w ogóle jest Gestalt?

 

Jest to metoda psychoterapii stworzona przez Fritza Perlsa i rozwijana już od kilkudziesięciu lat.

Czym terapia Gestalt różni się od innych? Jakie założenia sprawiają, że tę właśnie formę pracy uważam za najbardziej skuteczną?

 

  • Holistyczne ujęcie człowieka. Niezawężanie działań do sfery umysłu, lecz postrzeganie jej na równi ze stanem ciała i emocji. Równorzędność relacji z samym sobą jak i ze światem zewnętrznym.
  • Zasada tu i teraz. Koncentracja na obecnym stanie klienta, jego emocjach przeżywanych w konkretnym czasie miejscu, choćby przywoływanych nawet z odległej przeszłości.
  • Poszerzanie świadomości – które zachowania klientowi służą, są korzystne, które nie, chociaż kiedys taką rolę mogły odgrywać.
  • Proces rozumiany jako kontinuum zdarzeń, zachowań i możliwości który trwa dotąd, dopóki trwa nasze życie.
  • Celem terapii jest osiągnięcie dojrzałości, wzrost potencjału człowieka, zwiększanie jego możliwości poprzez integrację osobowości, wzmacnianie autentycznych pragnień i potrzeb.
  • Brak oceniania – założenie, że nie ma emocji, zachowań dobrych, słusznych lub złych. Są tylko takie, które służą nam lub przeszkadzają (np poprzez ich blokowanie) w osiągnięciu pełnej harmonii, odczuwaniu i zaspokajaniu autentycznych potrzeb i pragnień.

 

W Gestalcie terapia opiera sie nie tylko na rozmowie, ale także na działaniu: budowaniu eksperymentów, technice dramy, pracy z „gorącym krzesłem”…

Czy Gestalt okaże się terapią skuteczną również dla Ciebie? Spróbuj. Przekonaj się.

Lokalizacja

Formularz kontaktowy